Domovská stránka » Sekcie

Sekcie

SGPS má v súčasnosti 14 odborných sekcií. Sú integrálnou súčasťou SGPS SLS, ktorej organizačne podliehajú. Ich činnosť sa riadi stanovami SLS a SGPS. Jednotlivé sekcie vedie volené predsedníctvo, na čele ktorého je predseda. Za členstvo v každej odbornej sekcii platia členovia SGPS poplatok 1,- Eur ročne, ktorý sa uhrádza na konto SLS spolu s ostatnými poplatkami SLS. Členstvo v sekciách je dobrovoľné, každý člen SGPS môže byť členom ľubovoľného počtu odborných sekcií.

V prípade záujmu o členstvo a činnosť v niektorej zo sekcií SGPS vyplňte priloženú prihlášku a zašlite ju poštou, alebo prostredníctvom e-mailu na adresu SLS (Slovenská lekárska spoločnosť, Cukrová 3, 813 22 Bratislava, e-mail: secretarysma@sls.sk ).

Sekcie SGPS SLS

Sekcia antikoncepcie (kód 1796)

Predseda: MUDr. Vladimír Cupaník, CSc.

Sanatórium KOCH, Gyn.-pôrod. nemocnica, Partizánska 27, 811 03 Bratislava

  +421 2 54640061-62
  cupanik@gpn.sk

Členovia: Doc. MUDr. Stanislav Tomáš PhD.MUDr. Patrick Gallo

Zoznam – Sekcia antikoncepcie (01796) 10.1.2022


Sekcia asistovanej reprodukcie (kód 1789)

Predseda: MUDr. Peter Harbulák, PhD.

GYN-FIV a.s., Trnavská cesta č.106, 82101 Bratislava

  +421 2 50102900
  peter.harbulak@gyn-fiv.sk

Členovia: MUDr. Peter KrajkovičDoc. MUDr. Silvia Toporcerová, PhD.

Zoznam – Sekcia asistovanej reprodukcie (01789) 10.1.2022


Sekcia cervikálnej patológie a kolposkopie (kód 1778)

Predseda: MUDr. Jozef Jendrušák

OGAMA, Kyjevské námestie 9, 974 04 Banská Bystrica

  +421 48 390 4995 (tel./fax)
  lekar@ogama.sk

Členovia: MUDr. Ctirad MokrášMUDr. Jozef Adam., PhD.

Zoznam – Sekcia cervikálnej patol. a kolposkopie (01788) 10.1.2022


Sekcia gynekologickej endokrinológie a klimaktéria (kód 1790)

Predseda: Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.

I.gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

  +421 2 6867 2361
  borovsky@pe.unb.sk

Členovia: Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD.MUDr. Radmila Sládičeková

Zoznam – Sekcia gynekol. endokrinol. a klimaktéria (01790) 10.1.2022 (2)


Sekcia gynekologickej onkológie (kód 1792)

Predseda: Prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.

Gyn. pôrod. klin. FNsP Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra

  +421 37 6545 203-4
  mlyncekmilos@hotmail.com

Členovia: MUDr. Jozef Adam, PhD.MUDr. Tibor Bielik, PhD.

Zoznam – Sekcia gynekolog. onkológie (01792) 10.1.2022


Sekcia gynekológie detí a dospievajúcich (kód 1772)

Predseda: MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD.

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

  02 6867 3679
  zuzanani@gmail.com

Členovia: MUDr. Tibor FeldmárMUDr. Nataša Feráková

Zoznam – Sekcia gynek. detí a dospievajúcich (01772) 10.1.2022


Sekcia infekčných ochorení v gynekológii (kód 1774)

Predseda: prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

  +421 2 48234349
  jozef.zahumensky@gmail.com

Členovia: MUDr. Tibor Bielik, PhD.MUDr., Ing. Peter Krajňák

Zoznam – Sekcia infekč. choroby v gyn.-pôrod. (01774) 10.1.2022


Sekcia mladých gynekológov (kód 1795)

Predseda: MUDr. Michaela Grossová, PhD.

ISCARE, a.s., Apollo Business Center II, blok B, 4. poschodie, Prievozská 4/A, 821 09 Bratislava

  +421 2 59207800
  iscare@iscare.sk

Členovia: MUDr. Andrea Maľová, PhD.MUDr., Mgr. Kristína Biskupská Boďová

Zoznam – Sekcia mladých gynekológov (01795) 10.1.2022
  entogslovakia.com


Sekcia perinatálnej medicíny (kód 1709)

Predseda: doc. MUDr. Miroslav Korbeľ, CSc.

I.gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

  +421 2 6867 2725
  miroslav.korbel@gmail.com

Členovia: MUDr. Peter Kaščák, PhD.Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

Zoznam – Sekcia perinatálnej medicíny (01709) 10.1.2022


Sekcie pre liečbu a diagnostiku endometriózy (kód 1794)

Predseda: MUDr. Róbert Paldia, CSc.

I.gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská 11, 851 07 Bratislava

  +421 2 6867 3679
  robopaldia@gmail.com

Členovia: Doc. MUDr. Igor Rusňák, CSc.Doc. MUDr. Peter Štencl., CSc.

Zoznam – Sekcia pre diagnostiku a liečbu endometriózy (01794) 10.1.2022


Sekcia senológie (kód 1793)

Predseda: doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

  +421 2 48234349
   kpohlodek@gmail.com

Členovia: MUDr. Jozef RavingerMUDr. Ľudvit Janek st.

Zoznam – Sekcia senologická (01793) 10.1.2022


Sekcia urogynekológie (kód 1791)

Predseda: Predseda: MUDr. Ján Galád

GYNPOR, s.r.o, ul. SNP 9, 962 31 Sliač

  +421 45 5429902
  gynpor@gynpor.sk

Členovia: Doc. MUDr. Peter Urdzík, PhD.MUDr. Tomáš Danys, PhD, MPH

Zoznam – Sekcia urogynekológie (01791) 10.1.2022
  urogynekologia.sk


Sekcia UZV diagnostiky (kód 1773)

Predseda: MUDr. Anton Čunderlík, PhD.

1.gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU a UNB, Limbova 5, 833 05 Bratislava

  +421 2 59542271
  anton.cunderlik@stonline.sk

Členovia: Prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD.MUDr. Erik Dosedla, PhD.

Zoznam – Sekcia ultrazvukovej diagnostiky (01773) 10.1.2022


Sekcia gynekologickej endoskopie (kód 1775)

Predseda: MUDr. Tibor Bielik, PhD.

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca
Palárikova 2311, 022 16 Čadca

  +421 41 46 04 511
  bielik@kysuckanemocnica.sk

Členovia: MUDr. Peter KaščákPhD., MUDr. Ján Králik

Zoznam – Sekcia gynekolog. endoskopie (01775) 10.1.2022