Domovská stránka » Revízna komisia

Revízna komisia

Zloženie Revíznej komisie SGPS v období 2018 – 2022

Predseda:

Prim. MUDr. Marián Tholt
Gyn.- pôr. odd. NsP Trstená, 028 01 Trstená,
tholt.marian@nsptrstena.sk

Členovia:

Prof. MUDr. Róbert Dankovčík, PhD. (Košice)
MUDr. Tomáš Danys, PhD., (Nové Zámky)