Slovenská
gynekologicko-pôrodnícka
spoločnosť (SGPS)

Plán
podujatí

Slovenská
gynekologicko-pôrodnícka
spoločnosť (SGPS)

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť (SGPS) je riadne registrovaná MVSR ako občianske združenie. Ide o dobrovoľné združenie lekárov a odborníkov najmä z oblasti gynekológie a pôrodníctva. SGPS, ako právne samostatný a ekonomicky nezávislý subjekt je kolektívnym členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS), preto sa okrem svojich vlastných stanov riadi aj stanovami SLS.

Činnosť

Vo svojej každodennej činnosti zabezpečuje kontinuálne, neinštitucionálne vzdelávanie lekárov v odbore. Iniciuje, predkladá a presadzuje návrhy a stanoviská súvisiace s odbornosťou a vedeckosťou aplikácie odboru gynekológia pôrodníctvo, organizačnými a riadiacimi opatreniami a medicínskymi postupmi týkajúcimi sa odboru.

Spolupráca

Spolupracuje s domácimi ale aj významnými zahraničnými a medzinárodnými odbornými medicínskymi spoločnosťami. Členstvo v SGPS je dobrovoľné.

Časopis

Časopis Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti je indexovaný v Slovenskej národnej bibliografii, Bibliographia medica Slovaca (BMS) a zaradený do citačnej databázy CiBaMed. Časopis je zasielaný všetkým členom SGPS zdarma a nájdete ho aj v archíve v sieti Medconnect.

Buďme v kontakte

Vo svojej každodennej činnosti zabezpečuje kontinuálne, neinštitucionálne vzdelávanie lekárov v odbore.

Pošlite nám správu

  Meno

  Email

  Telefónne číslo

  Vaša správa

  Kontaktné informácie

  I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK,
  Antolská 11,
  851 07 Bratislava

  +421 2 6867 3679

  Máte otázky, alebo pripomienky? Pošlite nám mail.