Domovská stránka » Plán podujatí » Stretnutie mladých gynekológov

Stretnutie mladých gynekológov

by sgps

Termín: 30. september 2022
Miesto: Banská Bystrica

Koordinátori
doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
MUDr. Pavel Doležal, PhD.