Domovská stránka » Plán podujatí » Problematika ambulantného gynekológa – XXIV. celoštátna vedecko-odborná schôdza – Aktuálne výzvy v súčasnom pôrodníctve

Problematika ambulantného gynekológa – XXIV. celoštátna vedecko-odborná schôdza – Aktuálne výzvy v súčasnom pôrodníctve