Domovská stránka » Plán podujatí » Klinická prax v gynekológii

Klinická prax v gynekológii

by sgps

Termín: 21.(1), 27.(2), 28.(3) apríl, 3.(4) a 5.(5) máj 2022
Miesto konania: Nitra(1), Košice(2), Zvolen(3), Bratislava(4) a Žilina(5)
Koordinátor: doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.