Domovská stránka » Plán podujatí » Aktuálne trendy v liečbe neplodnosti

Aktuálne trendy v liečbe neplodnosti

by sgps

Termín: 31.(1) marec, 14.(2) apríl, 12.(3) a 15.(4) máj, 29.(5) september, 13.(6) október 2022
Miesto: Trnava(1), Trenčín(2), Nitra(3), Hurbanovo(4), Žilina(5), Bratislava(6)
Koordinátor: MUDr. Peter Harbulák, PhD.