Domovská stránka » Plán podujatí » 53. konferencia Sekcie gynekológie detí a dospievajúcich SGPS a ČGPS

53. konferencia Sekcie gynekológie detí a dospievajúcich SGPS a ČGPS

by sgps

Termín:15. október 2022
Miesto: Bratislava
Koordinátor: MUDr. Zuzana Nižňanská, PhD., MUDr. Jana Alešová, MUDr. Dana
Ondrová