Domovská stránka » Plán podujatí » XXX. Schwarzov deň

XXX. Schwarzov deň

by sgps

Termín: 18. november 2021
Miesto: Košice, Rektorát UPJŠ
Koordinátor: prof. MUDr. Alexander Ostró, CSc., MBA.